Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Ändrade byggnader

Vapenkammare och smedja
Stenhuggaren
Huvudbyggnad
Samlingsplats
Tornerplats
Hjältens egendom
Fälla
Murarna för varje stam
Marknadsplats

 

Vapenkammare och smedja

Vapenkammaren och smedjan har slagits samman till en byggnad smedja. Uppgraderingar av en enhet påverkar nu både det offensiva och defensiva värdet. De nya förutsättningarna för byggnaden är nu: huvudbyggnad nivå 3 och akademi nivå 1.


Stenhuggare

Förutsättningen “palats nivå 3″ är borttaget.
 

Huvudbyggnad

Du kan nu välja att helt riva en byggnad inuti huvudbyggnaden nivå 10 eller högre (tidigare var du tvungen att riva en byggnad nivå för nivå).
 

Samlingsplats

 • Varje rubrik kommer att vara färgkodade för att förbättra översikten. Färgenkoder för sidhuvudet är:
  • Röd = inkommande anfall eller plundring
  • Grön = inkommande förstärkningar eller återvändande trupp
  • Gul = utgående trupprörelser
  • Lila = inkommande trupprörelser mot en oas som tillhör denna by
 • Förutom byns namn, kommer du att kunna se koordinaterna på byn som skickar en attack, plundring eller förstärkning
 • Om antalet trupper som anfaller/plundrar är lägre än den befintliga nivån på samlingsplatsen i den försvarande byn, så kommer försvararen att se vilken truppsort som anfaller byn. Du ser inte exakt antal, endast truppsort
 • När du försöker starta en attack eller plundring mot en spelare som är medlem i din allians eller en medlem av allians som ni är i förbund med eller en medlem i en allians med en icke-angreppspakt, får du ett meddelande: Varning! Vill du verkligen attackera en vän?
 • “favorit farmningslistan” och “plundringsstatistiken” har fått en helt ny design och hanteringsmöjligheter.
 • När man gör ett anfall med katapulter, visas numera även målet man siktat på i samlingsplatsen.


Tornerplats

Dina trupper tränade i denna by kommer att färdas snabbare om du går mot ett mål mer än 20 rutor bort (tidigare 30 rutor)


Hjältens egendom

 • Översikt i egendomen över alla erövringsbara oaser i den valda byn
 • Översikt som visar produktionsbonusen som varje enskild oas ger till byn
 • Ägaren visas för alla erövringsbara oaser i egendomen
 • Den egna hjälten kan kontrolleras ifrån den byn om hjältens egendom byggs till nivå 1  (tidigare behövde hjältens egendom vara byggd till nivå 1 innan hjälten skickades dit)


Fälla

 • Kostnad för konstruktion nivå 1:
 • Kostnad för att bygga en fälla: 35 trä (tidigare 20 trä – resterande är detsamma).
 • Om motståndarens trupper fritas genom en lyckad attack, så förloras 25% av de fritagna trupperna (tidigare så återvände alla fritagna trupper).
 • Om motståndarens trupper fritas genom en lyckad attack, repareras inga fällor automatiskt (tidigare reparerades 33% av alla fällor automatiskt).


Mur för varje stam

Det grundläggande defensiva värdet för en by kan höjas genom att bygga muren. Bonusen som varje nivå på muren ger beror på vilken stam man är. Muren behåller sin nuvarande procentuella bonus som ges till försvarande trupper. Bonusen till det befintliga grundläggande defensiva värdet ger extra försvar till muren .
Den extra bonusen som ges för de olika stammarna är:


Marknadsplats

Du kan nu se hur många procent av varje råvarutyp som har handlats under de senaste timmarna. Du kan också se vilken stam spelaren tillhör som erbjuder byten ihop med en färgkod för varje erbjudande. 1:1 eller bättre erbjudande visas i grönt, 1:1 till 1:1.5 erbjudande visas i gult och alla erbjudande över 1:1.5 visas i rött.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej