Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Militär - Allmänt

Militär

De militära byggnaderna i Travian är i stort sett de byggnader som har något att göra med arméer och trupper. Det finns förvånansvärt många militära byggnader och de är listade och kategoriserade på denna sidan.

Träning - - Barack Stall och Verkstad 
Vill du ha trupper, så måste du träna dem. Eftersom det finns flera olika typer av trupper så finns det också olika byggnader att träna dem i.

Avancerad träning - - Stor barack och Stort stall 
När dina råvaror inte längre begränsar din trupproduktion, så kommer dina träningsbyggnader att göra det. När det händer, bör du överväga att bygga ett stort stall och/eller stor barack. Dessa byggnader fungerar precis som ett vanligt stall samt barack, med skillnaden att de trupper du tränar kostar tre gånger så mycket. Detta kan låta dyrt, men det ger dig en möjlighet att i denna by träna trupper dubbelt så fort, vilket är riktigt lönsamt för en offensiv spelare.

Försvar - - FällaStadsmurJordvall och Palissad 
Oavsett hur aggressiv en spelare är så måste du alltid ha ett försvar. Varje stam har sin egen mur som erbjuder olika skydd och även varierar i styrka. En mur ger en procentuell bonus till trupperna i byn. Exempelvis så ger den romerska stadsmuren upp till 80% i försvarsbonus  vid nivå 20. Dessutom ökar basförsvarsvärdet i en by per ökad nivå, upp till 200 poäng för en romersk stadsmur nivå 20. 

  • Romare: Stadsmur, hög bonus men lätt att förstöra
  • Germaner: Jordvall, låg bonus men nästan omöjlig att förstöra
  • Galler: Palissad, medelmåttig i både bonus och försvar

Förutom palissaden, så har gallerna också fällor. Fällbyggnaden kan bygga upp till 400 fällor. När fiender attackerar byn, kommer de att fastna i fällorna och fängslas.

Uppgradering & forskning - - Akademi och Smedja
Innan du kan träna en ny typ av trupp i barackerna, behöver du först forska fram dem i akademin. När du har en hel del trupper så kanske du vill att de ska bli starkare. Då kan du uppgradera dem i  SmedjanSmedjan ökar försvaret på dina trupper och förbättrar truppernas attackfärdigheter.

Specialbyggnader - - Hjältens egendom och Samlingsplats 
Samlingsplatsen är ett krav för att kunna bygga i stort sett alla militära byggnader. Den kan bara byggas på en plats i byn, vilket är den lite böjda byggnadsplatsen i det nedre högra hörnet av din huvudbyggnad. Genom Hjältens egendom kan du överta oaseser med din hjälte.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej