Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Om de inte kan hjälpa mig, vem kontaktar jag då?

I fall du inte har ett konto i spelet just nu, eller vill överklaga ett beslut från Multihunter-teamet så kan du kontakta din Community Manager. Du kan göra detta via e-post till admin@travian.se eller här.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej