Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Lojalitetsfaktorer

Faktorerna för lojalitetssänkning är:
1. Den attackerande spelarens stam
2.
Slumpartad faktor
3. Stor fest/fester hos den som attackerar
4. Stor fest/fester hos den som försvarar
5. Skillnaden mellan det totala invånarantalet mellan den som attackerar och den som försvarar.

Den attackerande spelarens stam
Det sägs att i normala fall så är den procentuella sänkningen hos en Senator/Hövding/Stamledare:
a) mellan 20-30% för Romare (senator)
b) mellan 20-25% för Galler och Germaner (stamledare, hövding)


Slumpartad faktor
Det finns en slumpfaktor vid en lojalitetssänkning, och denna faktor är ca +/- 2,5 % för Galler/Germaner och +/- 5 % för Romare.

Stor fest/fester hos den som attackerar
Om den som attackerar har stor fest i sin by, får spelaren +5 % för varje Senator/Hövding/Stamledare som skickas från denna by. Det fungerar endast för Senator/Hövding/Stamledare från just den by som festen hålls i!

Stor fest hos försvararen
Om den som försvarar har en stor fest i byn som blir attackerad, så förlorar spelaren som attackerar 5 % per Senator/Hövding/Stamledare som skickas. Notera att den stora festen måste hållas i byn som blir attackerad!

Skillnaden på det totala invånarantalet mellan den som attackerar och den som försvarar
Det här är den mest okända delen. Värdet jag pratade om i punkt 1 bör endast fungera om den som attackerar och den som försvarar har samma totala invånarantal (över hela kontot, inte bara själva byn som blir attackerad) eller om den som försvarar har ett större invånarantal än den som attackerar.
Om den som försvarar har ett lägre invånarantal så får spelaren en så kallad moralbonus. Ju större skillnaden är i invånarantalet desto mer bonus får försvararen vilket resulterar i att sänkningen av lojaliteten blir mindre. Jag kan inte ge dig exakta variabler, men som exempel så hade jag själv några hövdingar(galler) som endast tog 13 % per styck, utan stor fest hos mig eller hos den som försvarade. Minns jag rätt så hade försvararen ca 20 % av attackerarens invånarantal, Som du ser så kan denna moralbonus påverka sänkningen av lojaliteten ganska så rejält.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej