Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Stadsmur (Romare)

City Wall

Förutsättningar: begränsat till Romare, minimum Travian Version: 2.5

Genom att bygga en stadsmur kan du beskydda din by mot barbariska horder av dina fiender. Ju högre nivå på muren desto högre försvarsbonus ges åt dina trupper. Stadsmur kan bara byggas av romare stadsmuren ger den högsta försvarsbonusen men är lättare att förstöra. Den bonus som en stadsmur ger dina trupper är i procent (1.03^nivå)*100, och nedan en lista på hur många murbräckor som behövs för att förstöra en jordvall på en viss nivå.

Grundläggande försvarsvärde för en by ökar med 10 försvarspoäng per nivå.

Stadsmuren kan bara byggas vid den bruna kanten vid din by respektive vallgraven.

För nivåberoende egenskaper (som t.ex konstruktionskostnader, genererade kulturpoäng) klicka här.
För full tabell av konstruktionstider klicka på denna länk för en server med 1x hastighet och denna länk för en server med 3x hastighet.

Uppgifterna nedan visar hur många murbräckor som behövs för att riva en mur. Murbräckorna nedan måste överleva attacken.

Stadsmur nivå Murbräckor som behövs
1 1
2 2
3 2
4 3
5 4
6 6
7 8
8 10
9 12
10 14
11 17
12 20
13 23
14 27
15 31
16 35
17 39
18 43
19 48
20 53

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej