Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Världsunder

Welcome to the real-time HTML editor!

Type HTML in the textarea a

Wonder of the World

Förutsättningar: begränsat till Natarer, minimum Travian Version: 2.5

Vad är ett världsunder?

Världsundret är lika fantastiskt som det låter. Denna ”byggnad” bygger man för att vinna servern. Varje nivå kostar hundratusentals i råvaror och mot slutet en miljon. För specifik byggnadstid och kostnad se tabellen nedan. Som du kan se så är kostnaderna så stora att ingen ensam spelare kan klara av att bygga ett världsunder själv. Det är inte ens speciellt troligt att en allians ensam klarar av att färdigställa världsundret. Anledningen är att det inte enbart är kostnaden för byggnaden som behövs, utan även antalet trupper som krävs för att försvara Världsundret.

Världsunderbyar

I T4 så finns natarerna redan från start i spelet. Ursprungligen finns de i det grå området i mitten av kartan, men de kan utvidga sitt imperium. Byar som har ägts av spelare som raderat sina konton omvandlas till natariska byar, så de kan även bebo områden utanför det grå området. Men utav alla dessa byar är endast 13 byar världsunderbyar. Natarernas huvudstad kommer alltid att dyka upp vid 0|0 koordinaten. Vilken som helst av världsunderbyarna kan erövras och sedan användas för att bygga det mytomspunna världsundret.

Ytterligare information om VU-byar

Ingen av de 13 Natariska VU-byarna har stenmur, palissad, jordvall eller residens/palats. Detta är mycket viktigt att notera om du planerar att erövra en Natarby. Onödig tid och resurser kan eventuellt gå till spillo om man skickar katapulter mot en VU-by för att riva ett residens/palats.

Guld kan inte användas i något avseende i en VU-by. Ingen NPC och inget färdigställande av byggnad kan användas i byn. Man kan däremot alltid köa 2 byggnadsnivåer på VU:t, detta är OTROLIGT viktigt mot slutet av spelet. Om katapulter har siktet inställt på stort magasin när ett VU har nått nivå 98, så får det ingen större betydelse för spelets utgång om man redan har köat nivå 99 och 100 på VU:t.

Man kan även namnge sitt VU när det är på nivå 1. Det har förekommit både storslagna och riktigt dåliga namn, så välj namn med omsorg. Man kan inte ändra namn på VU:t efter att det har nått nivå 11.

VU-byar genererar inga kulturpoäng. Så om en spelare erövrar en världsunderby så kommer den byn inte generera några kulturpoäng oavsett vilka byggnader som spelaren bygger i byn.

Byggnadstiderna i en Natarby är hälften så långa mot vad de är i en vanlig by.

Natariska planbyar (Natariska oaser)

Natariska planbyar också kallade Natariska oaser, är byar som innehåller Världsundrets Byggnadsplaner. Dessa byar (det är byar och inga oaser) dyker upp efter en viss bestämd tid av servern.

Byggnadsplanerna hamnar någonstans i närheten av följande kooridnater:

Del av kartan

Koordinater

Nord-väst

(-18|30)

(-35|4)

(-45|37)

Syd-väst

(-26|-25)

(-10|-57)

(-55| -20)

Nord-öst

(33|12)

(12|33)

(10|56)

(55|20)

Syd-öst

(30|-20)

(4|-35)

(44|-37)

*Observera* Om koordinaterna för byggnadsplanen är upptagen, kommer de att hamna på den första lediga plats som är närmast de vanliga koordinaterna, den byggnadsplan som är på motsatt plats på kartan kommer också att flyttas samma antal fält.

Exampel: Om den nordvästra byggnadsplanen -35|4 är blockerad med en by, så kan den flyttas till -35|6, den motsatta byggnadsplanen i sydöst 4|-35 kommer också att flyttas till 6|-35 för att matcha.

Det är möjligt att byggnadsplanerna behöver flyttas en bra bit från de annonserade koordinaterna, speciellt på större eller mer aktiva servrar.

Du kan erövra en byggplan på samma sätt som när du erövrar en artefakt från Natarerna eller senare ifrån en andra spelare.

Det annonseras på hela servern i samband med att man loggar in att planbyarna har släppts.

Varför byggnadsplan världsunder är VIKTIGA

Byggnadsplaner för Världsunder är enormt viktiga. För att kunna börja bygga på ett VU i en VU-by, måste spelaren som äger en VU-by äga den första byggnadsplanen. En byggnadsplan gör det möjligt för ägaren av VU-byn att bygga på VU:t hela vägen från nivå 0 till nivå 49. Men för att spelaren skall kunna bygga vidare efter nivå 49 till nivå 100, MÅSTE en annan spelare i samma allians som ägaren av VU:t, äga en andra byggnadsplan. Det spelar däremot ingen roll VEM i alliansen som äger den.

Hur man får tag i en byggnadsplan världsunder från natarerna eller en annan spelare som redan äger en

För att kunna ”erövra” en Byggnadsplan från antingen en Natarisk planby eller en annan spelare, måste man följa några enkla krav:

  • 1. Den spelare som skall ta byggnadsplanen MÅSTE ha en skattkammare nivå 10 i den by som attacken går ifrån.
  • 2. Skattkammaren i den by som håller byggnadsplanen (antingen natarisk planby eller annan spelares by) MÅSTE rivas innan byggnadsplanen kan erövras.
  • 3. Hjälten som skickas ifrån den by som har skattkammare nivå 10 MÅSTE överleva attacken efter att fiendens skattkammare är förstörd, bara hjälten kan bära byggnadsplanen.

Detta kan göras när som helst och i vilken logisk ordning som helst. En spelare kan rensa BP(byggnadsplan)-byn, en andra spelare kan förstöra fiendens skattkammare och en 3:dje spelare som har en skattkammare på nivå 10 kan skicka sin hjälte och ta BP:n. Eller så gör en och samma spelare allting själv.

Var snäll och kom ihåg att byggnadstider i VU-byar är halverad när ni tittar på byggnadstiderna!

För nivåberoende egenskaper (som t.ex konstruktionskostnader, genererade kulturpoäng) klicka här.

För full tabell av konstruktionstider klicka på

denna länk för server i hastighet 1x ,

denna länk för server i hastighet 2x and

denna länk för server i hastighet 3x and

denna länk för server i hastighet 5x .


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej