Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

NPC Handel

I din marknadsplats hittar du alternativ för NPC handlaren, där kan du fördela dina resurser efter dina önskemål.

I det här exemplet har vi  36047 rråvaror som vi kan omfördela:

NPC


Så du kan skriva hur mycket råvaror vill du ha:

NPC


Efteråt klicka på den gröna knappen. Dina råvaror blir omfördelade och du får en  bild liknande denna:

NPC

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej