Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Magasin

Warehouse

Förutsättningar: Huvudbyggnad nivå 1, Kan byggas flera gånger i samma by, minimum Travian Version: 2.5

I magasinet kan råvarorna trä, lera och järn lagras. Genom att öka nivån så ökas också magasinets kapacitet.

När ett magasin är i nivå 20 kan fler magasin byggas.

För nivåberoende egenskaper (som t.ex konstruktionskostnader, genererade kulturpoäng och kapacitet) klicka här.
För full tabell av konstruktionstider klicka på denna länk för en server med 1x hastighet och denna länk för en server med 3x hastighet.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej