Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Ambassad

Embassy

Förutsättningar: {(buildingrequirements:gid=18,r1=15,r2=0,r3=0,r4=0,r5=0,r6=0)}

Ambassaden är en plats för diplomater. Vid nivå 1 kan du gå med i en allians, vid nivå 3 kan du skapa en egen allians.

Om du vill lämna din allaians, så gör du även det i din ambassad.

Varje nivå av ambassaden ökar antalet möjliga alliansmedlemmar med 3. Vid nivå 20 på ambassaden kan man ha max 60 medlemmar i alliansen..

För nivåberoende egenskaper (som t.ex konstruktionskostnader, genererade kulturpoäng och max antal medlemmar) klicka {(building:gid=18,mb=1,speed=1,linkdescription=här)}.
För full tabell av konstruktionstider klicka på {(buildingconstructiontimes:gid=18,speed=1,linkdescription=denna länk för en server med 1x hastighet)} och {(buildingconstructiontimes:gid=18,speed=3,linkdescription=denna länk för en server med 3x hastighet)}.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej