Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Trupper - Allmänt

Natarer

NatarNataren är NPC stam och kan därför inte väljas av spelareKonstruktionstiderna i Natariska byar är hälften mot en vanlig by.

 

Oberoende Natariska byar

Till skillnad från oaser är inte oberoende natariska byar utplacerade på kartan från start. De kommer att successivt placeras ut över kartan.

Oberoende Natariska byar liknar vanliga byar när det gäller produktionen. De ökar sina råvarufält och skapar nya byggnader. De tränar också ibland flera trupper. Till skillnad från oaser köas dessa trupper i baracker och stall och blir inte färdiga omedelbart.

Spelare kan plundra, attackera och överta oberoende Natariska byar. Däremot kan inte spelare skicka förstärkningar till dessa byar; Travian kommer automatiskt förhindra detta. Om en spelare använder sina katapulter för att sänka befolkningen till noll förintas den oberoende Natariska byn från kartan på samma sätt som en vanlig by. 

De oberoende Natariska byarna kommer inte attackera eller skicka förstärkningar till spelare eller andra Natariska byar. Åtminstonde inte i Travian 4.0, men det är möjligt att deras artificiella intelligens kommer utvecklas till senare Travian 4.x versioner. Det är möjligt att de kommer kunna förstärka andra Natariska byar och även attackera spelare, men för tillfället är detta inte mer än en idé för framtiden. 

Den Natariska stammen räknas inte som en spelare. Så, att attackera en oberoende Natarisk by kommer inte avsluta nybörjarskyddet för en spelare.

 

Världsunderbyar

Alla världsunderbyar är placerade i kartans centrum från serverns start. Om du undersöker kartan kommer du finna ett grått område i mitten av kartan. Detta område kontrolleras av Nataren. Ingen spelare kommer att placeras i detta område när deras konto skapas. 

Att skicka nybyggare till det gråa området är farligt. Nataren kommer skicka åtskilliga vågor med katapultattacker i syfte att försöka förstöra den nya byn. Om din by överlever dessa attacker kommer inga nya att skickas. 

Byar som är placerade i detta område producerar inga kulturpoäng. Så om en spelare bosätter sig i detta område, samt överlever attackerna, kommer inte denna by producera några kulturpoäng, oavsett byggnader som spelaren bygger i byn. 

 

Natariska byar innehållandes en artefakt

Till skillnad från Världsunderbyar, placeras inte Natariska byar innhållandes artefakter på kartan från serverns start. Dessa byar kommer istället placeras ut slumpmässigt efter några månader.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej