Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Trupper - Scout

ScoutFörutsättningar för forskning: akademi nivå 1, huvudbyggnad nivå 5
Förutsättningar för träning: barack

Scouten färdas långt bort från de Germanska trupperna i uppgift att få en överblick över fiendens styrka och dess byar. Han går till fots, vilket gör honom långsammare än hans Romerska och Galliska motståndare. Han scoutar antalet av fiendens enheter, råvaror och försvarsbyggnader. Om det inte finns några scouter, stigfinnare eller spårare i byn, kommer det inte märkas att han har varit där.

  lumber clay iron crop upkeep research time
Forskning 1060 500 600 460 / 1:26:00
Träning 160 100 50 50 1 0:18:40
Hastighet 9 Fält per timme
Kan bära
0 Råvaror

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej