Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Trupper - Klubbman

ClubswingerFörutsättningar för forskning: Inga
Förutsättningar för  träning: barack

Klubbmannen är Travians billigaste enhet. Han tränas upp snabbt, men hans utrustning och styrka är inte särskilt imponerande. Han är i princip försvarslös mot kavalleri och blir med lätthet dödad.

  Lumber Clay Iron Crop Upkeep Research time
Forskning 0 0 0 0 / /
Träning 95 75 40 40 1 0:12:00
Hastighet 7 Fält per timme 
Kan bära
60 Råvaror


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej