Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Trupper - Nybyggare

Settler

Förutsättningar för forskning: Inga
Förutsättningar för träning: residens/palats nivå 10/(15)/20

Nybyggare är äventyrslystna invånare som efter en lång och hård träning ger sig av för att grunda nya byar under ditt ledarskap.

Resan är svår och att grunda en by är ingen enkel uppgift. Du behöver därför tre nybyggare som tillsammans tar sig an uppdraget. Med sig på resan behöver de 750 enheter av varje råvara, vilket utgör en stadig grund att stå på.

  Lumber Clay Iron Crop Consumption Research time
Forskning 0 0 0 0 / /
Träning 4600 4200 5800 4400 1 7:28:20
Hastighet 5 Fält per timme
Kan bära 3000 Råvaror

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej