Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Trupper - Senator

Senator

 

Förutsättningar för forskning: samlingsplats nivå 10, akademi nivå 20
Förutsättningar för träning: residens/palats nivå 10/(15)/20

Senatorn är stammens utvalde ledare. Med sin retoriska förmåga kan han övertala byar att slåss för sitt eget imperium. När en senator talar till invånarna i en fiendeby, faller lojaliteten för deras ledare, vilket i slutändan kan leda till att byn blir din.

 

  lumber clay iron crop upkeep research time
Forskning 15880 13800 36400 22660 / 6:47:55
Träning 30750 27200 45000 37500 5 25:11:40
Hastighet 4 Fält per timme
Kan bära
0 Råvaror

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej