Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Trupper - Caesarriddare

Equites Caesaris

Förutsättningar för forskning: stall nivå10, spelvärld som startade före 2019-01-01: akademi nivå 15*

Förutsättningar för träning: stall

  *På servrar som startade före 2019, räcker det med akademi nivå 5 för att forska fram denna enhet.

 

Det tunga kavalleriet av Rom. De är långsamma, men tungt utrustade och tål mycket. De kan bära mindre resurser och träningen är dyrare. Styrka har sitt pris.

 

  Lumber Clay Iron Crop Consumption Research time
Forskning 3400 2660 6600 1240 / 3:26:00
Träning 550 640 800 180 4 0:58:40
Hastighet 10 Fält per timme
Kan bära 70 Råvaror

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej