Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Trupper - Svärdskämpe

Swordsman

Förutsättningar för forskning: akademi nivå 3, smedja nivå 1
Förutsättningar för träning: barack

Svärdskämparna är dyrare än Falanxerna, men de är en attackenhet.

Försvarsmässigt så är de ganska veka, speciellt mot kavalleri.

 

  Lumber Clay Iron Crop Consumption Research time
Forskning 940 700 1680 520 / 1:42:00
Träning 140 150 185 60 1 0:24:00
Hastighet 6 Fält per timme
Kan bära 45 Råvaror

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej