Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Nya byar

När du har ett palats nivå 10, 15 eller 20, alternativt ett residens på nivå 10 eller 20, kan du grunda eller erövra en ny by förutsatt att du har tillräckligt med kulturpoäng

För att grunda en ny by behöver du tre nybyggare och en tom plats på kartan. För att erövra en by behöver du en senator/hövding/stamledare och en redan existerande by på kartan.

Hur grundar jag en ny by?

För att grunda en ny by behöver du 3 nybyggare, en tom plats på kartan och tillräckligt med kulturpoäng. Du behöver inte forska fram nybyggarna utan kan direkt träna ett set av 3 nybyggare i ett palats på nivå 10, 15 eller 20. Med ett residens kan du totalt endast träna 6 nybyggare, 3 vid nivå 10 och ytterligare 3 vid nivå 20. För att bygga palatset behöver du en huvudbyggnad nivå 5 och en ambassad, för residenset räcker det med huvudbyggnad nivå 5. Efter träningen av de 3 nybyggarna kan du välja en tom plats på kartan och klicka "Grunda ny by" (Tips: du behöver 750 enheter av varje råvara!) och dina nybyggare kommer lämna sin hemmaby för att grunda en ny by åt dig.

Hur erövrar jag en ny by?

Se Att erövra byar för ytterligare referenser.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej