Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Att erövra byar

Förberedelser

Att rekrytera en administratör (senator, hövding eller stamledare):
För att skaffa en administratör måste du först forska fram honom i din akademi som måste vara på nivå 20 (du måste också ha en samlingsplats nivå 5 som german, som galler eller romare nivå 10). Har du gjort detta kan du träna honom i ditt palats eller residens om du inte redan har tränat nybyggare.

  • Senatorn (Romare) är väldigt övertygande, han kan sänka lojaliteten med 20% till 30% varje gång.
  • Stamledaren (Germaner) är extra billig, han kan sänka lojaliteten med 20 till 25%.
  • Hövdingen (Galler) är 25% snabbare än de andra, han kan sänka lojaliteten med 20% till 25%.
  • Veteranen (Hunner) är lika billig som stamledaren och han kan överraska, han sänker lojaliteten med 15% till 30%.
  • Administratör (Egyptier) är den dyraste, han kan sänka lojaliteten med 20% till 25%.

Värdena för administratörerna är skrivna under optimala omständigheter, men med tanke på moralbonus kan det variera i samband med ett övertagande. Det som påverkar hur mycket lojaliteten sänks, är lojalitetsfaktorer.

Då lojaliteten nått 0% försvinner stamledaren och trupperna som eskorterade honom stannar i byn som försvar.

Attacken

Byar som kan tas över: 
Bara byar som inte är huvudby kan erövras, oavsett var palatset befinner sig. 

Tips: Du kan bara ta över byar när residenset eller palatset är förstört, du har tillräckligt med kulturpoäng, byn du attackerar inte är en huvudby, och byn inte är spelarens enda kvarstående by. 

Attackvågor:
Ett övertag bör bestå av anfallsvågor, att sända alla trupper i endast ett anfall är väldigt ostrategiskt. Den första anfallsvågen bör vara den som innehåller "svepet" som dödar alla försvarare, efterföljande kommer katapulterna som förstör residenset eller palatset, följt av administratörerna som tar över byn.
Låt oss anta att du har 3000 imperiesoldater, 60 katapulter och 2 senatorer: 

1. 2700 imperiesoldater skall sändas som en normal attack för att undvika för att undvika problem ("svepet"). 
2. 150 imperiesoldater tillsammans med några katapulter bör skickas att förstöra residenset eller palatset. Var noga med att skicka som normal attack, annars kommer inte katapulterna avlossas!
3. 150 imperiesoldater och några senatorer bör skickas. Detta skall vara en normal attack, annars kommer inte senatorerna göra sitt jobb med att övertala byn att ansluta sig till dig.

Upprepa steg 1 till 3 så ofta du behöver och tänk på att fienden kan återbygga sitt residens eller palats.

Tips: Alla stamspecifika byggnader (t.ex., fällor eller bryggeri) kommer att förstöras efter ett lyckat byövertag och måste återbyggas. Alla byar som blivit grundade eller övertagna från den övertagna byn kommer fortsätta uppta expansionsplatserna i denna by. Att erövra en by från ett mindre konto kommer automatiskt sänka alla byggnader 1 nivå vid övertaget. 

Efter attackerna:

Återuppbygg residenset eller palatset så fort som möjligt för att på nytt höja lojaliteten och stationera några bra försvarare samt spioner i byn. Lojaliteten i byn ökar varje timme i förhållande till nivån i residenset eller palatset. T.ex. ökar nivå 5  i ett residens eller palats, lojaliteten med 5% per timme.

När en by är erövrad kommer alla trupper som tillhörde byn att upplösas. Detta inkluderar tillhörande trupper som är stationerade utanför den övertagna byn (trupper som försvarar andra byar eller som är på resa till eller från en annan plats). Dessutom kommer alla framforskade nivåer nollställas i den övertagna byn och muren som skyddar byn kommer förstöras. Till sist kommer även alla stamspecifika byggnader, som vattenbrunnen, försvinna direkt efter övertagandet. Allt detta kommer ske även om du erövrar en by du själv äger.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej