Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Konstruktionskostnader och nivåberoende attribut för Palats
Nivå Trä Lera Järn Vete Underhåll Konstruktionstid KP
Summa 271825 395375 370670 123555 30 209:55:40
1 550 800 750 250 1 1:23:20 6
2 705 1025 960 320 1 1:41:40 7
3 900 1310 1230 410 1 2:03:00 9
4 1155 1680 1575 525 1 2:27:40 10
5 1475 2145 2015 670 1 2:56:10 12
6 1890 2750 2575 860 1 3:29:20 15
7 2420 3520 3300 1100 1 4:08:00 18
8 3095 4505 4220 1405 1 4:52:40 21
9 3965 5765 5405 1800 1 5:44:20 26
10 5075 7380 6920 2305 1 6:44:30 31
11 6495 9445 8855 2950 2 7:54:10 37
12 8310 12090 11335 3780 2 9:15:10 45
13 10640 15475 14505 4835 2 10:49:00 53
14 13615 19805 18570 6190 2 12:37:40 64
15 17430 25355 23770 7925 2 14:44:00 77
16 22310 32450 30425 10140 2 17:10:30 92
17 28560 41540 38940 12980 2 20:00:20 111
18 36555 53170 49845 16615 2 23:17:20 133
19 46790 68055 63805 21270 2 27:05:50 160
20 59890 87110 81670 27225 2 31:31:00 192