Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Fire and Sand

Det är tradition att introducera en specialversion av Travian med nya funktioner varje år, men 2017 hade de mest omvälvande förändringarna hittills. För första gånger i Travians historia fick de tre klassiska stammarna – romare, germaner och galler – sällskap av två nya: de fruktansvärda hunnerna och de skickliga egyptierna!

Båda de nya stammarna har en komplett uppsättning nya trupper, en specialbyggnad och en hjältebonus. Alla dessa delar ger tillsammans många fler möjligheter för spelarna att skapa nya planer och strategier. Varje stam har sina egna styrkor och svagheter. Ta reda på mer om dem här:

  • Hunnerna
  • Egyptierna

Karta

Enligt traditionen som påbörjades och har förfinats sedan 2014 års specialversion, Ancient Europe, utspelar sig Fire and Sand på en karta över antikens Europa. Men det är inte allt! Medan vanliga spelvärldar utspelar sig på enorma kartor på 801x801 fält är kartan denna gång bara en fjärdedel så stor: 401x401 fält. Det innebär att det finns färre gömställen och mer action!

Regioner, artefakter och seger

Kartan är indelad i regioner. Spelarna måste samarbeta i sin allians för att ta kontroll över regioner, vilket ger tillgång uråldriga krafter (liknar artefakterna i den vanliga versionen, men ägs inte av enskilda spelare) och segerpoäng.

Det finns inga världsunder. Spelet varar i 200 dagar, efter vilka den allians som har samlat in flest segerpoäng under spelets gång vinner.

Läs mer om regionerna här – lär dig hur du låser upp dem, tar kontroll över dem och använder deras krafter.

Andra skillnader jämfört med den klassiska versionen:

  • Spelare kan slå samman trupper från sina olika byar
  • Alliansmedlemmar kan skicka vidare trupper från andra medlemmar
  • Bonusen från handelskontor är dubbelt så stor
  • Bonusen från tornerplatsen är dubbelt så stor
  • Medan de flesta artefaktkrafterna är tillgängliga i regionerna finns inga slumpmässiga effekter (dårens artefakter)
  • Handelsvägar kan endast användas mellan spelarens egna byar, eftersom det inte finns några artefakter eller världsunder

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej