Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Uppdragsgivaren

taskmastertaskmastertaskmaster


Uppdragsgivaren kommer att välkomna dig till din by:

taskmaster


Om du slutför uppdragen kommer du att få belöningar som utveckar ditt konto snabbare.   Du måste klicka på "Till första uppdraget " i menyn under uppdragsgivaren för att få tillgång till uppdragen.
Om du klickar på "Se dig omkring på egen hand." kommer du att kunna starta uppdragen  senare. Detta gör du genom att klicka bilden av uppdragsgivaren på vänster sida av din by och välja "Till första uppdraget".

Lista över tillgängliga uppdrag

Uppdrag 1: Skogshuggare
Uppdrag 2: Vete
Uppdrag 3: Ditt bynamn
Uppdrag 4: Samlingsplats
Uppdrag 5: Dra ut på äventyr
Uppdrag 6: Andra spelare
Uppdrag 7: Två byggnadsordrar
Uppdrag 8: Meddelanden
Uppdrag 9: En av varje.
Uppdrag 10: Grannar
Uppdrag 11: Ändra hjälteproduktionen
Uppdrag 12: Läs äventyrsrapport
Uppdrag 13: Andra äventyret
Uppdrag 14: Allt till 1!
Uppdrag 15: Fredsduvan
Uppdrag 16: Grotta
Uppdrag 17: Till två!
Uppdrag 18: Instruktioner
Uppdrag 19: Huvudbyggnad
Uppdrag 20: Avancerat
Uppdrag 21: Vapen eller Deg!
Uppdrag 21a: Fortsättning från uppdrag 21
Uppdrag 21a: Fortsättning från 21
Uppdrag 22a: Magasin
Uppdrag 22b: Träna.
Uppdrag 23a: Marknadsplats
Uppdrag 23b: Bygg en stadsmur/jordvall/palisad (beroende på stamtillhörighet)
Uppdrag 24: Allt till 2!
Uppdrag 25. Ambassad
Uppdrag 26: Allians
Uppdrag 27: 10 Äventyr!
Uppdrag 28: Huvudbyggnad till nivå5.
Uppdrag 29: Silo till nivå 3

Uppdrag 30: Magasin till nivå 7.
Uppdrag 31: Allt till fem.
Uppdrag 32: Palats eller Residens?
Uppdrag 33: 3 nybyggare.
Uppdrag 34: Ny by.
Uppdrag 35a: Baracker till nivå 1. (fortsättning från 23a)
Uppdrag 35b: Marknadsplats till nivå 1. (fortsättning från 23b)

 

Uppdrag 1: Skogshuggare
„Runt din by finns det 4 gröna skogar. Bygg en Skogshuggare i en av dem. Trä är en viktig råvara för vår nya bosättning.”
Order: Bygg en skogshuggare.
Belöning: Skogshuggaren blir färdig omedelbart.

Uppdrag 2: Vete
„Nu är dina invånare hungriga efter att ha arbetat hela dagen. Utöka ett Vetefält för att förbättra vetetillgången. Kom tillbaka när fältet är färdigbyggt..”
Order: Utöka 1 vetefält
Belöning: 1 dag Travian Plus.

Uppdrag 3: Ditt bynamn
„Kreativ som du är, gav du din by det ultimata namnet..
Bara dubbelklicka på skylten med bynamnet...”
Order: Ändra ditt bynamn till något trevligt
Belöning: lumber 130 clay 160 iron 130 getreide.gif100

Uppdrag 4: Samlingsplats
 „I dina omgivningar finns det många mystiska platser för dig att utforska. För att förbereda dig för dessa äventyr behöver du en samlingsplats.
Samlingsplatsen måste byggas på en specifik plats i ditt bycentrum. Byggnadsplatsen finns på den högra sidan av huvudbyggnaden, lite under den. Byggnadsplatsen i sig själv är lite böjd..”
Order: Bygg en samlingsplats
Belöning: Samlingsplatsen blev klar omedelbart.

Uppdrag 5: Dra ut på äventyr
„Äventyr kan endast genomföras av din hjälte. Titta på kartan för att hitta ett närliggande äventyr. Med lite tur kan du hitta en skatt..”
Order: Starta ditt första äventyr

Uppdrag 6: Andra spelare
„I TRAVIAN spelar du tillsammans med många andra spelare. Klicka på 'Statistik' i menyn högst upp och leta efter din rank och skriv in den här.”
Order: Leta upp din rank i statistiken och skriv in den här.  Tips: "Här" betyder den vita rutan under uppdagsrutan, när du är klar, klicka på "slutför uppdrag" knappen.
Belöning: lumber 80 clay 110 iron 60 getreide.gif 40

Uppdrag 7: Två byggnadsordrar
„Bygg en järngruva och en lergrop. Du kan aldrig ha för mycket järn eller lera. Tack vare pluskontot jag gav dig tidigare, kan du bygga bägge samtidigt.”
Order: 
* Utöka en järngruva 
* Utöka en lergruva

Belöning: lumber 150 clay 160 iron 130getreide.gif 150

Uppdrag 8: Meddelanden
„Du kan prata med andra spelare genom att använda meddelandefunktionen. Jag har skickat ett meddelande till dig. Läs det och återkom till mig..”
Order: Läs ditt nya meddelande.
Belöning: 20 Gold

Uppdrag 9: En av varje!.
„I Travian finns det alltid någonting att göra! Medan du väntar på resultatet av ditt äventyr, utöka ytterligare en skogshuggare, en lergrop, en järngruva och ett vetefält till nivå 1.”
Order: Utöka ett fält till av varje råvara till nivå 1.
Belöning: lumber 100 clay 120 iron 40 getreide.gif 40

Uppdrag 10: Grannar
„Runt omkring dig finns det många olika byar. En av dem heter xxx.
Klicka på 'karta' i huvudmenyn för att leta efter den byn. Du kan se namnen på dina grannars byar genom att föra muspekaren över dem.”
Order: Leta efter koordinaterna till xxx's by och för in dem här. Tips: "Här" betyder den vita rutan under uppdagsrutan, för in koordinaterna där, när du är klar, klicka på "slutför uppdrag" knappen.
Belöning: lumber 60 clay 30 iron 40 getreide.gif 90

Uppdrag 11: Ändra hjälteproduktionen
„Hjältar är inte bara stora äventyrare, utan också kapabla att utföra hårt arbete för att producera råvaror. Just nu ökar hjälten lite av varje råvara..”
Order: Ändra hjältens råvaruproduktion i hjälteinställningarna.
Belöning: 200 av den råvara som du ändrade till (t ex lumber 200 om din hjälte nu producerar trä).

Uppdrag 12: Läs äventyrsrapport
„Du genomförde ditt äventyr med framgång. Läs rapporten för att få reda på detaljer om det..”
Order: Läs äventyrsrapporten. Tips: Du kan se dessa genom att klicka på den 5:e knappen (räknat från vänster).
Belöning: lumber 75 clay 140 iron 40

Uppdrag 13: 2:a äventyret
„Eftersom ditt senaste äventyr var en sådan framgång, ska vi dra ut på ytterligare ett.”
Order: Skicka ut din hjälte på ytterligare ett äventyr.
Belöning: 2 dagar Travian Plus.

Uppdrag14: Allt till 1.
„Nu ska vi öka din råvaruproduktion lite. Utöka alla råvarufält till nivå 1."
Order: Utöka alla råvarufält till nivå 1.
Belöning: lumber 75 clay 120 iron 30 getreide.gif 50

Uppdrag 15: Fredsduva
„De första dagarna efter registreringen är du skyddad från angrepp av dina medspelare. Du kan se hur länge detta skydd varar genom att lägga till koden [# 0] i din profil..”
Order: Skriv in koden [CODE] i din profil. Tips: Du kommer att se en vit duva i din profil efter att du har gjort det här. Om duvan är lite mörkare betyder det att du fortfarande lyder under nybörjarskydd. Om duvan är ljusare betyder det att nybörjarskyddet har löpt ut.
Belöning: lumber 120 clay 200 iron 140 getreide.gif 100

Uppdrag 16: Grotta
„Det är dags att bygga en grotta. TRAVIAN är en farlig värld..
Många spelare lever på att stjäla råvaror från andra spelare. Bygg en grotta för att gömma en del av av dina råvaror från fiender..”
Order: Bygg en grotta
Belöning: lumber 150 clay 180 iron 30 getreide.gif 130

Uppdrag 17: Till 2!
„I Travian finns det alltid någonting att göra! Utöka ytterligare en Skogshuggare, en Lergrop, en Järngruva och ett Vetefält till nivå 2.”
Order: Utöka ett råvarufält av varje råvara till nivå 2.
Belöning: lumber 60 clay 50 iron 40 getreide.gif 30

Uppdrag 18: Instruktioner
„I spelinstruktionerna kan du hitta kort information om olika byggnader och enheter..
Klicka på den svarta boken nere i det vänstra hörnet och ta reda på hur mycket trä det behövs för att bygga en barack.”
Order: Skriv in hur mycket trä baracker kostar.
Belöning: lumber 50 clay 30 iron 60 getreide.gif 20

Uppdrag 19: Huvudbyggnad
„Dina mästarkonstruktörer behöver en huvudbyggnad i nivå 3 för att kunna resa viktiga byggnader så som marknadsplats eller barack.”
Order: bygg ut din huvudbyggnad till nivå 3. .
Belöning: lumber 75 clay 75 iron 40 getreide.gif 40

Uppdrag 20: Advancerad!
„Leta upp din rank i statistiken igen och glädjs åt ditt avancemang!”
Order: Leta upp din rank och skriv in den här.
Belöning: lumber 100 clay 90 iron 100 getreide.gif 60

Uppdrag 21: Vapen eller Deg!
„Nu måste du fatta ett beslut: antingen blir du en fridfull handelsman eller så blir du en fruktad krigare. För att bygga en marknadsplats behöver du en silo, för trupper behöver du baracker..”
Order: Du måste nu välja vilken väg du ska ta, militär eller ekonomi. Om du väljer ekonomi gå till uppdrag 21a, om du väljer militär gå till uppdrag 21b.
Belöning: lumber 80 clay90 iron60 getreide.gif40

Uppdrag 21a:
„Handel och ekonomi var ditt val. Strålande tider väntar dig!"
Order: Bygg en silo.
Belöning: lumber 80 clay 90 iron 60 getreide.gif 40

Uppdrag 21b:
„Ett modigt val. För att bygga trupper behöver du baracker..”
Order: Bygg en barack.
Belöning: lumber 70 clay 100 iron 90 getreide.gif 100

Uppdrag 22a: Magasin (fortsättning från uppdrag 21a)
„Vete är inte den enda råvara som måste lagras, andra råvaror kan gå till spillo och om de inte förvaras rätt. Bygg ett magasin!”
Order: Bygg ett magasin
Belöning: lumber 70 clay 120 iron 90 getreide.gif 50

Uppdrag 22b: Träna. (fortsättning från uppdrag 21b)
„Nu när du har en barack kan du börja träna trupper. Träna två falanxer/klubbmän/legionärer (beroende på stamtillhörighet)."
Order: Träna 2 falanxer / Klubbmän / Legionärer
Belöning: lumber 300 clay 320 iron 360 getreide.gif 570

Uppdrag 23a: Marknadsplats (fortsättning från uppdrag 22a)
„Bygg en marknadsplats så att du kan handla med andra spelare..”
Order: Bygg en marknadsplats.
Belöning: lumber 700 clay 200 iron 700 getreide.gif 450

Uppdrag 23b: Bygg en stadsmur/jordvall/palissad (beroende på stamtillhörighet). (Fortsättning från uppdrag 22b)
„Nu när du har tränat några soldater bör du bygga en stadsmur/ jordvall/palissad också. Det ökar basförsvaret och dina soldater kommer att få en defensiv bonus.”
Order: Bygg en stadsmur/ jordvall/palissad.
Belöning: lumber 200 clay 120  iron 180 getreide.gif 80

Härifrån kan du bestämma själv i vilken ordning du ska avsluta dina uppdrag. Du kommer att få en lista med öppna uppgifter och kan välja vilken du ska arbeta med:

Uppdrag 24: Allt till 2!
„Nu är det dags att förstärka hörnpelarna för kraft och framgång. Den här gången är inte nivå 1 tillräckligt... Det kommer att ta ett tag, men i slutändan kommer det att vara värt det. Utöka alla dina råvarufält till nivå 2!.”
Order: Utöka alla råvarufält till nivå 2.
Belöning: 15 Gold

Uppdrag 25. Ambassad
„TRAVIAN är en farlig värld. Du har redan byggt en grotta för att skydda dina råvaror mot anfall. En bra allians kommer att ge dig till och med ett bättre skydd än så.
För att kunna acceptera invitationer från allianser, bygg en ambassad..”
Order: Bygg en ambassad.
Belöning: lumber 200 clay 120 iron 180 getreide.gif 80

Uppdrag 26: Allians
„Teamarbete är viktigt i TRAVIAN. För att organisera sitt samarbete bildar spelare allianser..
Få en inbjudan från en allians i din region och gå med i denna. Alternativt kan du grunda en egen allians. För att göra det här behöver du en ambassad i nivå 3..”
Order: Gå med i en allians eller grunda en egen.
Belöning för att ha gått med i en allians: lumber 240 clay 280 iron 180 getreide.gif 100

Uppdrag 27: 10 Äventyr!
„Du kan alltid hitta nya äventyr på kartan. Klara av 10 för att få en erfaren hjälte.

Allt som äventyren fortskrider, kommer de att bli svårare. Kom ihåg att lägga till några poäng till din hjältes stridsstyrka, så han inte dör så lätt. Ju starkare han är, desto mer motståndskraftig som äventyrare kommer han att bli!”
Order: Överlev 10 äventyr.
Belöning: 500 silver

Uppdrag 28: Huvudbyggnad till nivå 5.
„För att kunna bygga ett palats eller ett residens behöver du en huvudbyggnad i nivå 5..”
Order: Uppgradera din huvudbyggnad till nivå 5.
Belöning: lumber 600 clay 750 iron 600 getreide.gif 300

Uppdrag 29: Silo till nivå 3.
„För att du inte ska förlora vete bör du uppgradera din silo..”
Order: Uppgradera din silo till nivå 3.
Belöning: lumber 900 clay 850 iron 600 getreide.gif 300

Uppdrag 30: Magasin till nivå 7.
„För att försäkra dig om att dina råvaror inte svämmar över, bör du uppgradera dina magasin..”
Order: Uppgradera dina magasin till nivå 7.
Belöning: lumber 1800 clay 2000 iron 1650 getreide.gif 800

Uppdrag 31: Allt till 5.
„Du kommer alltid att behöver mer råvaror. Råvarufält är ganska dyra men kommer alltid att betala sig i det långa loppet..”
Order: Uppgradera alla råvrufält till nivå 5.
Belöning: lumber 1600 clay 1800 iron 1950 getreide.gif 1200

Uppdrag 32: Palats eller residens?
„För att grunda en ny by behöver du nybyggare.
Du kan träna dem antingen i ett palats eller ett residens..”
Order: Bygg ett palats eller residens till nivå 10.
Belöning: lumber 3400 clay 2800 iron 3600 getreide.gif 2200

Uppdrag 33: 3 nybyggare.
„För att grunda en ny by behöver du nybyggare. Du kan träna dem in palatset eller residenset..”
Order: Träna 3 nybyggare.
Belöning: lumber 1050 clay 800 iron 900 getreide.gif 750

Uppdrag 34: Ny by.
„Det finns en massa tomma fält på kartan. Hitta ett som passar dig och grunda en ny by..”
Order: Grunda en ny by.
Belöning: lumber 1600 clay 2000 iron 1800 getreide.gif 1300

Uppdrag 35a: Baracker till nivå 1. (fortsättning från uppdrag 23a)
„Nu är det dags att sätta krigsmaskinen i rullning.
Bygg baracker nivå 1..”
Order: Bygg baracker.
Belöning: lumber 140 clay 200 iron 180 getreide.gif 200

Uppdrag 35b: Marknadsplats till nivå 1. (fortsättning från uppdrag 23b)
„Nu är det dags att stärka din ekonomi. Bygg en marknadsplats nivå 1..”
Order: Bygg en marknadsplats.
Belöning: lumber 140 clay 200 iron 180 getreide.gif 200


Translation missing: Hasyourquestionbeenanswered

Ja   Neutralt   Nej

Translation missing: Wastheanswereasyunderstandable

Ja   Neutralt   Nej

Translation missing: Wasthetranslationrightandunderstandable

Ja   Neutralt   Nej