Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Veteproblem

Cropland

Ett av de vanligaste problemen för en nybörjare i Travian är att fördela produktionen av råvaror, särskilt vete. Det kan man se då man tittar i produktionslistan CropVete: 2 per timme

Många byggnader, råvarufält, och trupper äter upp mycket av veteproduktionen, som visas vid  Consumption -ikonen.  

Till exempel kräver en skogshuggare på nivå 1:
Lumber 40 Clay 100 Iron 50 Crop 60 Consumption 2 och förbrukar alltid 2 vete i timmen. Denna förbrukning räknas samman.

Högst upp i bild kan du se hur mycket råvaor du  har just nu och veteförbrukningen:

För att öka veteproduktionen kan du uppgradera ett vetefält, vetkvarn eller bageri. Förutsatt att du uppfyller kraven kan du göra det, notera att vetefält nivå 1 kräver 20 vete för att kunna byggas.

 För att öka din veteproduktion går du till översikten där du ser fälten (de gula fälten) och klickar på ett av dem för att uppgradera det. Förutsatt att du har tillräckligt med råvaror, kommer du att kunna göra det. Notera att nivå 1 i vetefält  kräver 20 vete i silon för att kunna uppgraderas

Negativ veteproduktion och dess effekter

 När man väl behöver föda mer trupper än vad man själv har i veteproduktion får man en negativ balans. Detta betyder att trupperna så småningom kommer att tömma silon på vete. Om byägaren inte fyller på silon innan vetelagret når noll, så kommer trupper sakta men säkert börja dö av svält. Så snart veteproduktionen når noll så upphör svälten.

Vad är fritt vete?

Detta är den veteproduktion som är tillgänglig för att bygga eller uppgradera en byggnad eller ett råvarufält. Genom att klicka på vetebalansikonen (längst till höger i bilden ovan) så visar du den totala balansen för den byn:

 • Fritt vete är veteproduktionen minus befolkningen.
  • Inkluderar oaser, vetekvarn och bageri
  • Inkluderar inte hjältebonus eller plusvetebonus

Du kan se detaljerna för varje by via vetebalansikonen, se nedan.

Vad är "vetelås"?

Det är skillnaden mellan veteproduktionen och det fria vetet för byggnader. Om du inte har tillräckligt hög veteproduktion kan du förhindras från att bygga i din by tills du har ökat din veteproduktion.

Begränsningar och undantag

 • Du kan alltid uppgradera ett vetefält eftersom det ökar det fria vetet.
 • Vetekvarn och bageri kan byggas/uppgraderas om de skulle öka det fria vetet.
 • Huvudbyggnad nivå 1 kan alltid byggas.
 • Om basproduktionen av veta i byn är 276 per timme (vilket är produktionen av 6 vetefält nivå 6) eller mer, och det fria vetet är mindre än 0, då kan huvudbyggnad, magasin och silo uppgraderas till nivå 10.
 • Världsunder är undantagna och kan alltid uppgraderas.
 • Du kan inte bygga eller uppgradera något om det skulle minska det fria vetet under 1.
 • Du kan inte riva vetekvarn eller bageri om det skulle få det fria vetet att sjunka under 1 (eventuell rivning av någon av dessa är redan medräknad).
 • Hjälten har en basproduktion på 6 vete i timmen, oavsett hur många erfarenhetspoäng som används. Denna basproduktion följer samma regler som den vanliga hjälteproduktionen. Den adderas alltså till produktionen i den by som hjälten tillhör, men den ökar inte det fria vetet. 
  • En död hjälte producerar fortfarande 6 vete i timmen. 
  • När en hjälte är återupplivad, startar dess resursproduktion samtidigt som dess veteförbrukning. a hero is revived, then his resource production starts at the same time as his crop consumption.
 • Alla andra byggnaderall kan bara påbörjas om du har en positiv total veteproduktion (utan trupper, hjälteproduktion, guldbonus) igen. 

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej