Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

07. Handelsväg

Handelsvägar låter dit sätta upp rutter för dina handelsmän som kommer att gå iväg varje dag vid ett visst klockslag.

traderoute


För att sätta upp handelsvägar, måste du gå till marknadsplatsen. När du har mer än 1 by kommer handelsvägarna att kunna göras. Det du ser här är rutan du får upp när du inte har gjort några handelsvägar ännu. För att skapa en handelsväg, måste du klicka på länken “Skapa ny handelsväg”.


När du klickat på länken “Skapa ny handelsväg”, kommer den här bilden att visas. Du ser förklaring på bilden:

  • Utvald by: byn dit resurserna kommer att transporteras.Observera: du kan endast sända råvaror med den här funktionen till dina egna byar och Världsunderbyar och artefaktbyar som tillhör din konfederation.
  • Råvaror: Ganska självklart: De råvaror du vill skicka till den andra byn.
  • Skicka vid/Anländ vid: Du kan välja om du vill sätta tid för när handelsvägen ska starta eller när du vill att resurserna ska anlända, för att göra dina leveranser mer exakta och mindre beroende på avståndet till den utvalda byn.
  • Leveranser: Hur många gånger vill du att dina handelsmän ska gå?

När du skapar en ny handelsväg kommer du att se en drop-down-meny där du kommer att få möjlighet att välja vilket intervall du vill att dina handelsvägar ska upprepas.

 Hur fungerar funktionen upprepning:

  • Du sätter handelsväg som startar vid 04:00, välj 2 leveranser och välj "Upprepa efter 4 timmar" och klicka på "Spara".
  • Spelet kommer att skapa handelsvägar med samma inställningar vid 04:00, 08:00, 12:00, 16:00, 20:00 och 00:00.
  • Om du vill, kan du justera varje handelsväg separat genom att klicka på "editera"-knappen när du vill.


När handelsvägen är skapad, kommer du att se det här när du klickar på fliken "hantering" i marknadsplatsen.
Du kan välja en handelsväg och klicka på "editera" eller klicka på det röda del. Dessa är ganska självklara.
Vidare kan du se:

  • Timing som visar både starttid och tiden det levereras för dina handelsmän.
  • Antalet råvaror som ingår i varje leverans, 
  • Antalet handelsmän som används och återstående tid för den handelsvägen. Om du tittar nedanför "handelsmän på väg", ser du 3x1;. “3” är antalet leveraser, “1” är antalet handelsmän. Alltså går 1 handelsmän 3 gånger.

Den sista kolumnen med checkbox ger dig valet att antingen ha denna specifika handelsväg aktiv eller inaktiv.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej