Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Varför godkänns inte min betalning?

Det finns 4 olika anledningar till varför betalningar inte godkänns/går igenom:

  • När det tidigare har förekommit en återbetalning på ditt konto/kreditkort kan du inte längre använda den här betalningsvägen.
  • Du har bara 3 försök på dig att föra in rätt data vid köptillfället.
  • Du kan bara göra ett guldköp per 48 timmar per kort. (Det finns en spärr i systemet för att förhindra att oärliga människor köper guld med ett stulet kreditkort.)
  • Vissa kort är inte accepterade av Travians köpsystem, var vänlig och använd dig av någon av de andra köpvägar som finns

Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej