Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Länk till forumet

Detta alternativ ger dig en textruta där du kan skriva in webbadressen till alliansens forum - forumet behöver inte vara det som finns inuti spelet. Du kan använda ett utomstående forum som ditt alliansforum.
Tänk på att om du skriver in fel webbadress kan inte dina medlemmar öppna forumet genom att klicka på fliken "Forum" längre. Därför är det bättre att lämna denna textruta tom om du använder dig av det forum som finns inne i spelet.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej