Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Ange position


Detta alternativ används när du vill ge vissa spelare rättigheter i alliansen. Det finns ett antal rättigheter en spelare kan tilldelas i alliansen; vi kommer inte förklara rättigheterna här, eftersom det redan finns ett ämne med en fördjupad förklarning. Alliansens grundare bör alltid vara aktsam till vem den ger rättigheter - att tilldela någon samma rättigheter som dig själv, förhindrar dem från att ändra dina rättigheter. Om alliansens grundare lämnar alliansen utan att tilldela en annan spelare alla rättigheter, kommer alliansen att finnas kvar, men det kommer inte finnas någon som har fulla rättigheter.


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej