Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Ändra namn

Med dessa alternativ kan du ändra alliansens namn och tagg(tagg=förkortning på alliansnamnet). Här visas två textrutor - dessa kommer att visa den gamla taggen och namnet. Det du behöver göra är att ändra texten för att skapa det nya namnet/taggen på din allians.
När du är klar med att ändra namnet på din allians, avsluta med att klicka på "Spara".


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej