Travian Answers

Låt oss börja med din fråga

Sök genom att besvara frågor

För att hitta ett svar, välj en huvudkategori och sedan en underkategori tills svaret visas nedan. Om du inte hittar det svar du söker på egen hand, har du en möjlighet att kontakta oss på slutet.

Jag har en fråga om...

Låt oss gå in på detaljer:

Sök via sidöversikt

Föredrar du söka via en vanlig sidöversikt som du känner igen från dina favoritwebbplatser? Inga problem alls, använd bara Answers sidöversikts-navigering för att hitta svaret.

Hur ger jag rättigheter till annan alliansmedlem?

Du kan ge rättigheter till medlemmar i alliansen genom att klicka på din ambassad, sedan "till alliansen". Klicka därefter på "alternativ" och välj  "ange position". Klicka spara.

Välj den spelare som du vill ge rättigheter till i rullmenyn. Välj sedan de rättigheter du vill ge spelaren och bekräfta genom att klicka på "spara".

assign_position

 Du kan ge följande rättigheter till en alliansmedlem:

  • ange position (Tips: Var försiktig när du tilldelar denna rättighet till en annan spelare. Alla som har den kan även ta bort dina rättigheter!)
  • sparka spelare
  • ändra alliansbeskrivning
  • alliansdiplomarti
  • IGM till varje alliansmedlem
  • ibjud spelare till alliansen
  • adminstrera forumet


Har din fråga besvarats på ett tillfredsställande sätt?

Ja   Neutralt   Nej